+46 (0)248 - 133 55 order@optileks.se

Färger

Vi tillverkar alla standardfärger så som Brun/Grå/Grön ifrån 10% till 85%, utöver det gör vi färger efter förfrågan i alla index och varianter.
Det kan förekomma nyansskillnader beroende på index och/eller material. För bästa resultat skickas ett provglas med för matchning.

Gradal

Hos oss kan du välja vilken typ av gradallängd du föredrar. Vi gör gradaler i alla färger men gradal görs endast i 1,5 och 1,6 – ej i högre index eller i Trivex på grund av densiteten i materialet.
Gradalens övergång kan ha en felmarginal på 1-3 mm mot originalskiva.

Short: snabbast övergång mellan zonerna.

Regular: vår standardgradal, denna gör vi om inget annat efterfrågas.

Long: en lång, mjuk, övergång mellan zonerna.

Kantfilter

Filterlösningar används för att blockera olika delar av det synliga ljusspektrat och används som skydd, kontrast och komfortlösningar.
Filtren skall provas ut individuellt, den lösning som funkar utmärkt för en individ behöver inte fungera för nästa.
Samtliga filter erbjuds i CR39 men vissa går att även få i kombination med högbrytande (H), polariserande (P) eller Transitions (T).
Filterkurvor går att få via kundtjänst.

OF400 till OF527 – Kantfilter som tillpassas individuellt och baserat på tillstånd. Vanligaste användningsområdena är för olika degenererande ögonsjukdomar.

OF550 till OF600 – Mörka kantfilter med hög grad blockering av kortare våglängder. Tillpassas oftast till personer som har låg synskärpa/synbortfall och färgblindhet.

OFC1 till OF500 – Är inte ett fullkantfilter utan ett mellanting mellan kantfilter och komfortfilter.

OF400
P/T
Filtrerar bort våglängder under 400nm.
UV-Block med svag kontrasthöjande ton.
OF450
P/T
Filtrerar bort våglängder under 450nm.
Gult filter med hög kontrast.
OFC1
P/T
Filtrerar bort våglängder under 470nm.
Gult filter med svag orange ton, hög kontrast.
OF500
P/T
Filtrerar bort våglängder under 500nm.
Gult filter med orange ton.
OF511
P/T
Filtrerar bort våglängder under 511nm.
Gul/Orange filter.
OF527
P/T
Filtrerar bort våglängder under 527nm.
Orange filter.
OF550
P
Filtrerar bort våglängder under 550nm.
Rött filter.
OF585
P
Filtrerar bort våglängder under 585.
Mörkrött filter.
OF600
P
Filtrerar bort våglängder under 600nm.
Rubinrött filter.

Komfortfilter

Komfortfilter har inte lika tydlig våglängdsbegräsning. Flera av färgerna är även mera kosmetiskt tilltalande men ger ändå en väldigt god funktion för patienter med behov av kantfilter. Självklart krävs att filtret provas ut.
Här finns även filter som visat sig hjälpa vid andra problem än uttalade ögonsjukdomar.

OFL41-A
P/T
Filtrerar bort våglängder under 400nm.
Svag rosefärgat filter med blåljusreducerande effekt.
OFL41-B
P/T
Filtrerar bort våglängder under 400nm.
Ljust reosefärgat filter med ytterligare blåljusreducerande effekt.
OFL41-C
P/T
Filtrerar bort våglängder under 400nm.
Rosefärgat filter med ytterligare blåljusreducerande effekt.
OFL41-D
P/T
Filtrerar bort våglängder under 400nm.
Rosefärgat filter med hög blåljusreducerande effekt.
OF480-50
P/T
Ett brunt filter med ca 50% mörkhet
100% UV-block och filtret reduerar även blåljus
OF480-75
P/T
Ett brunt filter med ca 75% mörkhet
100% UV-block och ytterligare blåljusreducering och synligt ljus
OF480-90
P
Ett brunt filter med ca 90% mörkhet
100% UV-block och hög reducering av blåljus samt synligt ljus
OF540-50
P/T
Ett orangebrunt filter med ca 50% mörkhet
Reducerar mycket blåljus samt dämpning av det synliga ljuset
OF540-70
P
Ett orangebrunt filter med ca 70% mörkhet
Reducerar mycket blåljus samt ytterligare dämpning av det synliga ljuset.
OF ZEE 1-A
P
Blått filter med 400nm block, främsta egenskapen är filtrering av våglängderna 560-640nm.
OF ZEE 1-B
P
Blått filter med 400nm block, främsta egenskapen är filtrering av våglängderna 560-640nm.
OF ZEE 1-C
P
Blått filter med 400nm block, främsta egenskapen är filtrering av våglängderna 560-640nm.
OF Green-Ease
P
Grönt filter med 400nm block, högre genomsläpp av grönt ljus.
Det blåa och röda ljuset reducerat.

OFL41 serien – Erbjuds i 4 mörkhetsgrader och tillpassas individuellt. Ljusare varianterna används med fördel vid mycket användande av bildskärmar som avger hög grad av blåljus för gemene man för att reducera spänningshuvudvärk vid långvarig användning. Även för att minska hämmandet av producering av melatonin vid användning av skärmar kvällstid.

OF480 och OF540 serien – Filter/solglas med bra blåljusreducering och är mer kosmetiskt tilltalande än ovan kantfilter.

OFZee1 serien – Filter med hög reducering av Gul/rött ljus. Tillpassas individuellt för olika hjärntrauman och visat sig ha ett visst skydd mot ljusinducerad epilepsi.

OF Green-Ease – Filter med högsta genomsläppet i det gröna spektrat och med hög reducering av det blåa och röda ljuset. Effekten blir ett väldigt ”lugnt” seende och visat sig lindra vid bl.a svår migrän. Tillpassas även till personer med hjärntrauman vid skärmanvändning t.ex Ipads, smartphones m.m